Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

 • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:

 1. Metsähallitus, tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, MH 4526/2021/1, 22.6.2021
 2. Suomen Metsäkeskus, metsänkäyttöilmoitus, Nro: 1-2021-61784, 10.6.2021.
 3. Suomen Metsäkeskus, metsänkäyttöilmoitus, Nro: 1-2021-67020, 22.6.2021.
 4. Suomen Metsäkeskus, metsänkäyttöilmoitus, Nro: 1-2021-67021, 22.6.2021.
 5. Suomen Metsäkeskus, metsänkäyttöilmoitus, Nro: 1-2021-67022, 22.6.2021.
 6. Suomen Metsäkeskus, metsänkäyttöilmoitus, Nro: 1-2021-61782, 10.6.2021.
 7. Suomen Metsäkeskus, metsänkäyttöilmoitus, Nro: 1-2021-67023, 22.6.2021.
 8. Varsinais-Suomen ELY-keskus, maastoliikennelain 8 §:n mukainen esitys moottorikäyttöisten ajoneuvojen käytön kieltämisestä Turun lentoaseman ympäristön maastossa, 21.5.2021.
 9. Ruokavirasto, päätös laitoshyväksyntäkäsittelyn keskeyttämisestä, 4679/04.00.08.01/2021, 8.7.2021.
 10. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailututkimukset huhti-kesäkuu, Jaksoraportti ja tiivistelmä 2-2021, 10.8.2021.
 11. Ympäristömelun tarkkailuraportti, Ahopellontie 5, 8.9.2021.

Ehdotus

Esittelijä

 • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.