Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuosikello

RUSDno-2021-454

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on käsitellyt kunnan pitkän tähtäimen suunnittelua osana kokonaissuunnittelua (21.6.2021 § 133). Kunnanhallitus päätti antaa toimialoille tehtäväksi laatia hallintokuntakohtaiset vuosikellot vuotuista toiminnan suunnittelua edesauttamaan. Vuosikello tulee laatia elokuun loppuun mennessä.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuosikello on laadittu lautakunnan jäsenille ja esittelijöille muistuttamaan kalenterivuoden aikana esiin tulevia ja käsiteltäviä asioita. Vuosikellossa on esitetty vuosittain toistuvat säännönmukaiset asiat ja se ohjaa lautakunnan työskentelyä. Vuosikellon sisältöä päivitetään tilanteen mukaan.

Vuosikello on ohjeellinen ja kokousajankohdat saattavat muuttua erityisissä tilanteissa. Mahdollista on ylimääräisten kokousten pitäminen tai kokousten peruminen silloin kun se on toiminnan kannalta järkevää. Vuosikellossa on mukana myös muita toimintaan vaikuttavia tapahtumia.

Oheismateriaalina on pitkän tähtäimen suunnittelu osana kokonaissuunnittelua -kaavio ja ehdotus lautakunnan vuosikelloksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä lautakunnan työskentelyä ohjaavan vuosikellon ja sen käyttöönoton.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.