Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Talousarvio 2022

RUSDno-2021-536

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talousarvion kehyksen laadinta on vielä kesken, joten rakennusvalvonta ja ympäristöasioiden budjetoinnissa on lähdetty siitä, että toimintakulut eivät nouse (pois lukien mahdolliset henkilöstökuluihin tulevat korotukset). Toimintatulot ja -menot ilmoitetaan bruttomääräisinä.

Talousarvio 2022 ehdotus, rakennusvalvonta ja ympäristöasiat (ulkoiset erät):
tuotot 74.000
kulut 187.671
toimintakate -113.671

Muutos verrattuna vuoden 2021 talousarvioon on 2,5 % (-110.889).

Rakennusvalvonnassa ja sen hallinnossa sekä ympäristönsuojelussa näkyy palkkojen pieni nousu. Hallinnon kuluissa vaikuttaa kunnan palkkiosäännön korotukset. Talousarviossa ei ole huomioitu ympäristöterveydenhuollon tuotoista ja laskutuksesta tulevia palautuksia/muutoksia. Vuodelta 2020 oli palautusta 6.552,15 €. Menoista puuttuu vielä sisäiset erät, mm. rakennusten ja laitteiden vuokrat, palkanlaskenta sekä talouspalvelut.

Alustava vuoden 2022 talousarvio ja toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta osaltaan hyväksyy lautakuntaa koskevan vuoden 2022 talousarvion ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.