Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Vuoden 2020 arviointikertomuksen käsittely

RUSDno-2021-379

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 § 26 käsitellyt vuoden 2020 arviointikertomusta. Valtuusto on merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi ja päättänyt lähettää sen toimialoille käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten.

Vuoden 2020 arviointikertomus on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa vuoden 2020 arviointikertomuksesta seuraavat huomiot:

  • Lautakunnan tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti.
  • Lupakäsittely toimii suunnitellun mukaisesti, mutta arviointikertomuksen mukaisesti siihen vaikuttaa ulkoiset tahot. Mm. ELY-keskukselle ja Pelastuslaitokselle täytyy varata pidempi aika lausuntojen antamiseen, kun hakemus on ensin saapunut kokonaisuudessaan. Lausuntopyynnöt on kuitenkin lähetetty viivytyksettä, kun koko hakemus on saapunut. Usein luvanhakijasta johtuva hakemuksen täydentäminen koskee energiaselvityksen ja naapurien kuulemisen toimittamista. Myös kunnan suorittamana tehty naapurien kuuleminen pidentää luvan käsittelyyn ottamista, koska naapureille on varattava lainmukainen vastausaika.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.