Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tiedoksi saatetaan seuraava asiat:

  1. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojelun tietojärjestelmän tietojen päivittäminen, VN/33269/2021, 24.10.2022.
  2. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Kakolanmäen jvp:n jaksoraportti 3-2022, Kakolanmäen jvp:n jaksoraportti ja tiivistelmä 3-2022, 28.10.2022.
  3. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, pöytäkirja https://ah.turku.fi/lsjhlk/2022/1027007x/welcome.htm 27.10.2022.
  4. Lounais-Suomen jätehuolto, kiertävät keräykset 2023, Rusko.
  5. Varsinais-Suomen ELY-keskus, päivitetty ote jätehuoltorekisteristä, Maanrakennus & Purkutyö Vehanen Oy, 31.10.2022.
  6. Varsinais-Suomen ELY-keskus, päivitetty ote jätehuoltorekisteristä, KM-Pipe Oy, 2.11.2022.
  7. Varsinais-Suomen Pelastuslaitos, kemikaalipäätös, 12459-2022, 15.11.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.