Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 17.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:

  1. Metsähallitus, tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, MH 3477/2020/1, 10.6.2020.
  2. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, ympäristölupa; romujen ja eräiden muiden jätejakeiden käsittelyn ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, ESAVI/30934/2019, 8.7.2020.
  3. Varsinais-Suomen ELY-keskus, ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdystä merkinnästä, VARELY/3467/2020, 3.7.2020.
  4. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo; käyttö-ja päästötarkkailututkimukset huhti-kesäkuu Jaksoraportti 2-2020 ja tiivistelmä, 10.8.2020.
  5. Varsinais-Suomen Pelastuslaitos, käyttöönottotarkastus pöytäkirjanro 146 582, 26.6.2020.
  6. NCC Industry Oy, Hujalan pellon kuormat touko-heinäkuu, 6.8.2020.
  7. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turun lentoaseman pohja- ja pintavesien tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, VARELY/927/2015, 26.8.2020.
  8. Varsinais-Suomen Ely-keskus, Jätehuoltorekisteristä poistaminen, Villart Oy, VARELY/3400/2017, 28.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.