Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 17.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Talousarvio 2021

RUSDno-2020-408

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion kehyksen laadinta on vielä kesken, joten rakennusvalvonta ja ympäristöasioiden budjetoinnissa on lähdetty siitä, että toimintakulut eivät nouse (pois lukien mahdolliset henkilöstökuluihin tulevat korotukset). Kustannuspaikkakohtaista jakoa on muutettu niin, että hallintoon kirjattuja kuluja on siirretty valvonnan alle. Toimintatulot ja -menot ilmoitetaan bruttomääräisinä.

Talousarvio 2021 ehdotus, rakennusvalvonta ja ympäristöasiat (ulkoiset erät):
tuotot 74.000
kulut 178.511
toimintakate -104.511

Muutos verrattuna vuoden 2020 talousarvioon on -8,2 % (-113.905).

Ympäristönsuojelussa kustannukset laskevat vähän, koska yhteistoiminta-alueen 2020 vuoden kuluissa oli jätevesiasetuksen mukainen käsittelyjärjestelmien selvittäminen ja lisäksi työjärjestelyt ovat vaikuttaneet kustannuksiin. Rakennusvalvonnassa on tarkoitus jatkaa vanhojen lupien digitointia. Lisäksi on suunniteltu, että rakennusvalvonnan taksa tarkastetaan naapurikuntien tasolle. Talousarviossa ei ole huomioitu ympäristöterveydenhuollon tuotoista ja laskutuksesta tulevia palautuksia/muutoksia. Vuodelta 2019 oli palautusta 10.009,78 €. Menoista puuttuu vielä sisäiset erät, mm. rakennusten ja laitteiden vuokrat, palkanlaskenta sekä talouspalvelut.

Alustava vuoden 2021 talousarvio ja toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta osaltaan hyväksyy lautakuntaa koskevan vuoden 2021 talousarvion ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.