Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Lautakunnan jäsenen nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvoston yhteyshenkilöksi

RUS-2021-668

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on nimennyt vanhus- ja vammaisneuvoston 30.8.2021 § 183.  Kokouksessa on lisäksi päätetty, että kunnanhallitus päättää pyytää muita lautakuntia nimeämään toimintasäännön määräämät yhteyshenkilöt.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta keskustelee asiasta ja nimeää lautakunnan jäsenen, joka toimii yhteyshenkilönä vanhus- ja vammaisneuvoston suuntaan.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti nimetä vanhus- ja vammaisneuvoston yhteyshenkilöksi Timo Vuorilan.