Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 18.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Rakennus- ja ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024

RUSDno-2024-21

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta vuoden 2024 talousarviossa on hyväksytty:

TOIMINTAKULUIKSI:

- rakennusvalvonnan hallinto                   15.532 €
- rakennus- ja maa-ainesvalvonta            102.483 €
- ympäristönsuojelu                                  41.503 €
- ympäristöterveydenhuolto                      61.674 €

TOIMINTATUOTOIKSI:

- rakennus- ja maa-ainesvalvonta            55.000 €
- ympäristönsuojelu                                  4.000 €

NETTOMENOT:

- rakennusvalvonnan hallinto                   15.532 €
- rakennus- ja maa-ainesvalvonta            47.483 €
- ympäristönsuojelu                                  37.503 €
- ympäristöterveydenhuolto                      61.674 €

________________________________________

Tilikauden tulos                                       -162.192 €

Rakennus- ja ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.