Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 19.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:

  1. Metsähallitus, tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa, MH 5180/2020/1, 7.9.2020.
  2. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo käyttö- ja päästötarkkailututkimukset heinä-syyskuu; Jaksoraportti 3-2020, Nro 306-20-4559, 3.11.2020
  3. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo käyttö- ja päästötarkkailututkimukset; Jaksoraportti 3-2020 Tiivistelmä. 3.11.2020
  4. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Vahdon Metsämiehet ry:n ampumaradan pohjavesitarkkailu lokakuussa 2020, Raportti nro 633-20-7518, 4.11.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.