Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 19.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Poikkeaminen Päällistönmäen rakentamistapaohjeista, korttelit 532-542

RUSDno-2020-528

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Päällistönmäen asemakaavan viimeisten alueiden yhdyskuntatekniikka on valmistumassa (vaihe 9-10). Alue käsittää Rekikaaren ja sen sivukadut. Rakentamistapaohjeissa on määrätty kortteleissa 532-542, että katemateriaalina tulee käyttää punaista saumattua peltikatetta, kattotiiltä tai tiilikuvioitua peltiä ja julkisivuissa yhtenäistä rappausta, laudoitusta tai tiilimuurausta. Laudoitus ja rappaus: vaaleat sävyt (pastellivärit, maalarinvalkoinen, harmaa ja ruskea), tiilimuuraus: vaaleat sävyt ja ruskea.

Rakentamistapaohjeet on laadittu 26.1.2010. Tällä hetkellä punainen kate ei ole kovin suosittu, joten määräys aiheuttaisi poikkeamisten hakemista. Kaikilla muilla Päällistönmäen kortteleilla on tumman harmaita tai mustia kattoja, joten katteen väri olisi yhtenäinen Päällistönmäen muuhun alueeseen nähden. Lisäksi julkisivuista halutaan pääosin tumman harmaita ja tätä koskevia poikkeamisia on haettu viimeisen alueen (Länkitie) luvissa. Näin ollen olisi suotavaa, että rakentamistapaohjeilla mahdollistettaisiin nykyisten tyylisuuntien mukaista rakentamista. Jo rakennettujen pääosaltaan vaaleiden talojen julkisivuissa on myös käytetty paljon tummia korostuslaudoituksia/-rappauksia, joten tumman harmaa ei poikkea merkittävästi toteutuneesta rakennuskannasta. Suunnitellusta muutoksesta on ilmoitettu Ruskon seurakunnalle, joka omistaa alueelta useita tontteja.

Oheismateriaalina on Päällistönmäen rakentamistapaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että Päällistönmäen korttelien 532-542 -alueella noudatetaan julkisivun osalta seuraavia rakentamistapaohjeita:

Katemateriaalina tulee käyttää tumman harmaata tai mustaa saumattua peltikatetta, kattotiiltä tai tiilikuvioitua peltiä ja julkisivuissa yhtenäistä rappausta, laudoitusta tai tiilimuurausta. Laudoitus ja rappaus: Vaaleat sävyt (pastellivärit, maalarinvalkoinen, harmaa ja ruskea) ja tumman harmaa, tiilimuuraus: vaaleat sävyt ja ruskea.

Päätös annetaan tiedoksi alueen rakentamattomien tonttien omistajille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.