Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 19.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Rakennuslupahakemus, Lavamäentie 544

RUSDno-2020-529

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Rakennuslupahakemus koskee saunarakennuksen ja varaston rakentamista. Rakennuspaikka: Lavamäentie 544, 21340 Tortinmäki, 704-493-1-157, kylä (493): Lavamäki, tila: Purolehto.

Hakemuksen mukaiset rakennukset ovat jo kiinteistöllä. Kyseisen saunarakennuksen tuomisesta on tiedusteltu Vahdon kunnan aikana ja tällöin on todettu, että siirreltävä rakennus ei tarvitse lupaa. Rakennus on kuitenkin tuotu pysyvästi sijoitettavaksi ja rakennusjärjestyksen mukaan saunan rakentaminen edellyttää rakennusluvan hakemista. Koska hankkeelle ei ole haettu lupaa, niin rakennusta ei löydy rakennusrekisteristä, eikä rakennuspaikalla ole osoitetta. Rekisterin mukaan tontilla ei ole rakennuksia, eikä ole haettu lupia, joissa kunta olisi katsonut kiinteistön rakennuspaikaksi soveltuvaksi. Kiinteistö on nyt vaihtamassa omistajaa, joten pysyvästi sijoitetulle saunalle haetaan lupa. Tämän lisäksi tontilla on myöhemmin rakennettu vaja.

Lupamääräysehdotus, asemapiirros ja julkisivupiirustus ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennuslupa myönnetään lupamääräysehdotuksen mukaisesti.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.11.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla.

Ote ja valitusosoitus: Hakija

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.