Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Rakennus- ja ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022

RUSDno-2022-15

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta vuoden 2022 talousarviossa on hyväksytty:

TOIMINTAKULUIKSI:

- rakennusvalvonnan hallinto                   17.249 €
- rakennus- ja maa-ainesvalvonta            102.478 €
- ympäristönsuojelu                                  26.070 €
- ympäristöterveydenhuolto                      51.666 €

TOIMINTATUOTOIKSI:

- rakennus- ja maa-ainesvalvonta            70.000 €
- ympäristönsuojelu                                  4.000 €

NETTOMENOT:

- rakennusvalvonnan hallinto                   17.249 €
- rakennus- ja maa-ainesvalvonta            32.478 €
- ympäristönsuojelu                                  22.070 €
- ympäristöterveydenhuolto                      51.666 €

________________________________________

Tilikauden tulos                                       -123.463 €

Rakennus- ja ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.