Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 20.1.2022

§ 5 Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2022

RUS-2022-14

Valmistelija

 • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksia on pidetty vuonna 2021 harvemmin kuin normaalisti (8 kpl). Osa kokouksista on pidetty tilanteesta johtuen etäkokouksina. Jatkossa on ollut tarkoituksena, että etäkokouksia pidetään myös epidemiatilanteesta riippumatta, jotta kokouskäytäntö on sujuvaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää pitää kokouksensa kerran kuukaudessa torstaisin klo 17.30 alkaen, lukuun ottamatta helmikuuta ja heinäkuuta. Vallitsevasta tilanteesta johtuen ja kokouskäytännön toiminnan ylläpitämiseksi kokouksia järjestetään etänä sekä kunnantalolla.

Kokouspäivät ovat seuraavasti:

 • 20.1.2022 klo 17.30 etäkokous
 • 17.3.2022 klo 17.30
 • 21.4.2022 klo 17.30
 • 19.5.2022 klo 17.30
 • 16.6.2022 klo 17.30
 • 18.8.2022 klo 17.30
 • 15.9.2022 klo 17.30
 • 20.10.2022 klo 17.30
 • 17.11.2022 klo 17.30
 • 15.12.2022 klo 17.30

Lautakunta pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia tai kokous voidaan perua, jos ei ole muuta kuin ilmoitusasioita.

Kokouksiin tarkoitetut hakemukset ja asiakirjat tulee toimittaa teknisiin palveluihin viimeistään kokousta edeltävän viikon maanantaina.

Esityslista julkaistaan viikkoa ennen kokousta.

Lautakunta asettaa pöytäkirjat yleisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon perjantaina.