Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:

  1. Vaasan hallinto-oikeus, valitus vesitalousasiassa, 21/0018/1, 00006/19/5201, 22.4.2021.
  2. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: Kakolanmäen jäteveden puhdistamo käyttö- ja päästötarkkailututkimukset tammi-maaliskuu, jaksoraportti 1-2021, 27.4.2021
  3. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: Finavia Oyj:n Turun lentoaseman vesien tarkkailu, Maakaluston jakelupaikan ja pinta- ja pohjaveden analyysitulokset sekä vedenpinnankorkeudet huhtikuussa 2021, raportti 165-21-2339, 29.4.2021
  4. Metsähallitus, Luontopalvelut: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla aslueilla koko maassa, 28.4.2021
  5. Suomen Metsäkeskus, metsänkäyttöilmoitus, Nro: 1-2021-48935, 20.5.2021.
  6. Varsinais-Suomen ELY-keskus, melupäätös, VARELY/2734/2021, 17.5.2021.
  7. Varsinais-Suomen ELY-keskus, luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää, VARELY/1647/2021, 11.5.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.