Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:

  1. Varsinais-Suomen Ely-keskus, Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä ja ote jätehuoltorekisteristä Kuljetus HJK Oy, VARELY/2786/2018, 4.10.2021
  2. Metsähallitus, tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen metsähallituksen luontopalvelujen hallinnassa olevilla alueilla koko maassa, MH 6323/2021/1, 16.9.2021
  3. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymättömät kiinteistöt 2021, 27.9.2021.
  4. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Päätös jätelain 99 §:n 2 momentin mukaisesta jätehuoltorekisteriin hyväksymisen raukeamisesta ja toiminnan poistamisesta jätehuoltorekisteristä, Ruskon Tankkihuolto, VARELY/3429/2017, 15.10.2021.
  5. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Finavia Oyj, pinta- ja pohjaveden analyysitulokset sekä vedenpinnankorkeudet elokuussa 2021, nro 165-21-7033, 12.10.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.