Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Maa-ainesluvan velvoitteista vapauttaminen ja luvan siirtäminen, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä / Elinkeinoyhtymä Suovanen

RUSDno-2021-615

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Maa-aineslupa:
soran ja hiekan ottaminen (100 000 m3 ktd, 10 vuotta)
Ruskon kaavoitus- ja rakennuslautakunta 20.8.2015 § 54
Pappilankorpi, 704-459-1-10
Mäkirinnantie 72, 21340 Tortinmäki

Luvan nykyinen haltija:
Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymä

Luvan uudet haltijat:
Elinkeinoyhtymä Suovanen Markus ja Suovanen Miikka

Maa-aineslupaa koskevan alueen uudet omistajat ovat toimittaneet pöytäkirjanotteen ja kauppakirjakopion (MAL § 13a), jotka koskevat kiinteistöä, jolla maa-aineslupa sijaitsee. Hakijat ovat ostaneet Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä 14,52 ha:n kiinteistön Pappilankorpi RN:o 1:10, jolla sijaitsee vuonna 2015 myönnetty maa-aineslupa. Uusilla omistajilla on ollut aiempi maa-aineslupa Nummitie 560 -osoitteessa. Tämän luvan loppukatselmus on pidetty 9.9.2021. Luvan vakuuteena on ollut 11.500 euroa ja sitä ei ole vielä palautettu. Seurakunnan luvan vakuutena on ollut 19.935 euroa. Uusi omistaja on ilmoittanut, että aiemman luvan vakuustilille on siirretty vakuuksien erotus, jotta vanhan luvan vakuus on seurakunnan vakuuden suuruinen. Vakuuden täydennys on tehty 1.10.2021.

Kirkkohallituksen pöytäkirjanote ja kartta alueesta on pykälän oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä Elinkeinoyhtymä Suovanen Markus ja Suovanen Miikka maa-ainesluvan siirtohakemuksen, jossa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän maa-aineslupa siirretään heidän nimiinsä. Lisäksi lautakunta hyväksyy uuden vakuuden ja seurakuntayhtymän asettama vanha vakuus vapautetaan.

Luvan siirrosta ja vakuuden muuttamisesta peritään Ruskon maa-ainestaksan mukaisesti 250 € (Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut § 4.3 ja 6).

Ote:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Elinkeinoyhtymä Suovanen Markus ja Suovanen Miikka, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Muutoksenhaku:
Turun hallinto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.