Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Poikkeamishakemus, Jukotie 4

RUSDno-2021-617

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Tontti 538/1, Jukotie 4, omistaja hakee poikkeamislupaa asemakaavan rakentamistapaohjeissa esitetystä julkisivun materiaalista. Hakemus koskee rakentamistapaohjeissa määritellyn laudoituksen, rappauksen ja tiilimuurauksen sijasta käytettävää lamellihirttä. Talon nurkat olisivat ns. city-nurkat (jiiri-/nollanurkka) eli hirsitalossa yleensä näkyviin jäävät hirsien lovetukset jäävät piiloon.

Rakennuspaikka sijaitsee Päällistönmäen kaava-alueella korttelissa 538, tontti 1, Jukotie 4. Hakemuksen johdosta on kuultu naapureita (538/2) sekä (536/8) ja heillä ei ole ollut huomautettavaa. Muut naapurikiinteistöt ovat vielä kunnan omistuksessa. Aiemmin on myönnetty hirsitalojen poikkeamisia Saarensuontielle, kaksi kappaletta. Nämä rakennukset on myös varustettu city-nurkilla. Rekikaaren jatkumona olevalla Pässinkaarella on ollut mahdollista rakentaa höylähirsitaloja, mutta tuon alueen tontit on jo luovutettu.

Jukotien alueelle on myönnetty yksi rakennuslupa, Jukotie 5. Tämä rakennus varustetaan vaakapaneelilla, hirsitalon hirsien vaakarakenteen sekä yläosien hirsipaneelien kaltaisesti. Joissakin kunnissa on sallittu hirsitaloja sillä ehdolla, että hirsirunko on verhottu esim. rappauslevyllä, mutta se ei ole rakenteellisesti kovin järkevää.

Hakijan perusteluina on: ”hyvin rakennettu hirsitalo on tiivis, mutta hengittävä. Hengittämisellä viitataan massiivipuun luontaiseen kykyyn sitoa ilmasta kosteutta ja luovuttaa sitä. Sen ansiosta talon ilmankosteus pysyy ihanteellisella tasolla eikä homeille tai mikrobeille synny suotuisia olosuhteita. Näin sisäilman laatu pysyy hyvänä ja kotona on aina hyvä hengittää. Sisäilman suhteellinen kosteus on merkittävä viihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Hengittävässä hirsirakennuksessa on luonnostaan hyvä sisäilma sillä massiivipuu tasaa tehokkaasti ilmankosteuden vaihteluita ja pyrkii luonnostaan saamaan sisäilmankosteuden optimitasolle (30-55 %). Kesähelteillä hirsirakennus tuntuu raikkaan viileältä ja talvipakkasilla kotoisan lämpimältä. Hirsitalon tiiviit seinärakenteet varmistavat, ettei rakennuksessa tarvitse kylminäkään vuodenaikoina kärsiä ikävästä vedontunteesta".

Pykälän oheismateriaalina on hakijan perustelut ja julkisivukuva suunnitellusta rakennuksesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että hakemuksen mukainen julkisivun muutos ei poikkea häiritsevästi rakennetusta ympäristöstä eikä muutoinkaan vaikeuta kaavan toteutumista. Edellä olevan johdosta lautakunta päättää hyväksyä Jukotie 4 (538/1) -poikkeamishakemuksen koskien asuinrakennuksen julkisivumateriaalin muutosta lamellihirreksi. Rakennuksen nurkat toteutetaan jiiri-/nollanurkkina.

Ote:
Hakija

Valitusosoitus:
Turun hallinto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.