Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Poikkeamishakemus, Jukotie 8 (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Tontti 538/3, Jukotie 8, omistaja hakee poikkeamislupaa asemakaavan rakentamistapaohjeissa esitetystä julkisivun materiaalista. Hakemus koskee rakentamistapaohjeissa määritellyn laudoituksen, rappauksen ja tiilimuurauksen sijasta käytettävää lamellihirttä. Talon nurkat olisivat talovalmistajan modernit tasanurkat eli hirsitalossa yleensä näkyviin jäävät hirsien lovetukset jäävät piiloon.

Rakennuspaikka sijaitsee Päällistönmäen kaava-alueella korttelissa 538, tontti 3, Jukotie 8. Hakemuksen johdosta on kuultu naapureita (538/2, 4) sekä (539/1-3) ja heillä ei ole ollut huomautettavaa. Aiemmin on myönnetty hirsitalojen poikkeamisia Saarensuontielle, kaksi kappaletta. Nämä rakennukset on myös varustettu city-nurkilla. Rekikaaren jatkumona olevalla Pässinkaarella on ollut mahdollista rakentaa höylähirsitaloja, mutta tuon alueen tontit on jo luovutettu.

Jukotien alueelle on myönnetty yksi rakennuslupa, Jukotie 5. Tämä rakennus varustetaan vaakapaneelilla, hirsitalon hirsien vaakarakenteen sekä yläosien hirsipaneelien kaltaisesti. Tämä naapuri on kuultu hakemuksessa. Joissakin kunnissa on sallittu hirsitaloja sillä ehdolla, että hirsirunko on verhottu esim. rappauslevyllä, mutta se ei ole rakenteellisesti kovin järkevää.

Hakijan perusteluina on: ”tarkoituksemme on rakentaa Finnlamelli Oy:n malliston Soihtu 156 moderni hirsitalo. Havainnekuva talosta on esitetty tämän hakemuksen liitteenä. Talon nurkat olisivat Finnlamellin rakenteen mukaisia moderneja tasanurkkia, joissa hirret kulkevat samassa tasossa kaikilla seinillä, ilman näkyviä nurkkia. Havainnekuva nurkasta on myös esitetty hakemuksen liitteenä. Näkemyksemme mukaan julkisivu ei tule poikkeamaan merkittävästi rakentamistapaohjeessa määritellystä yhtenäisestä laudoituksesta. Olemme päätyneet hirsirakentamiseen rakenteen modernin ilmeen, ekologisuuden ja terveellisyyden vuoksi. Vastuullinen hirsirakentaminen ei tutkitusti kuormita ympäristöä. Puu on paitsi terveellinen myös ekologisin mahdollinen rakennusmateriaali. Puu on uusiutuva luonnonvara, jonka käsittely ja valmistus kuluttavat vain vähän energiaa. Hirsitalolla on tutkitusti pieni hiilijalanjälki (Aksu Talja, Rakennusten hiilijalanjälkivertailu, opinnäytetyö 2020). Hirsitalon sisäilma on puhdasta ja helppoa hengittää, sillä puu on taitava kosteudensäätäjä, joka hengittää luonnollisesti. Sisäilman suhteellinen kosteus on tasapainossa, jolloin homeet ja bakteerit eivät pääse kasvamaan. Lisäksi staattisen sähkön puuttuminen ehkäisee tehokkaasti pölyn muodostumista. THL:n selvityksessä havaittiin hirsitaloasujien olevan muissa rakennusmuodoissa asuvia ihmisiä yleisesti terveempiä (THL:n asumisterveys ja -tyytyväisyys hirsitalossa -selvitys, 2012).”

Pykälän oheismateriaalina on hakemus ja julkisivukuva suunnitellusta rakennuksesta.

Ehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että hakemuksen mukainen julkisivun muutos ei poikkea häiritsevästi rakennetusta ympäristöstä eikä muutoinkaan vaikeuta kaavan toteutumista. Edellä olevan johdosta lautakunta päättää hyväksyä Jukotie 8 (538/3) -poikkeamishakemuksen koskien asuinrakennuksen julkisivumateriaalin muutosta lamellihirreksi. Rakennuksen nurkat toteutetaan valmistajan moderneilla tasanurkilla.

Ote:
Hakija

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.