Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.3.2024

§ 12 Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

RUSDno-2024-125

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2023 on valmistunut. Lautakunta hyväksyy ensin toimintakertomuksen ja kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen 25.3.2024 pidettävässä kokouksessa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023 sekä kustannuspaikkakohtaiset tilinpäätökset ovat pykälän liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2023.