Tarkastuslautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Huomiot hallintokuntien pöytäkirjoista

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa kunnan eri hallinnonalojen pöytäkirjoja uuden valtuustokauden alussa 2021 sovitun työnjaon mukaisesti.

Havainnot eri aloilta merkitään tiedoksi erityisesti tarkastuskertomuksen laatimista varten, ellei muille toimenpiteille ole tarvetta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi havainnot pöytäkirjoista.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.