Tarkastuslautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kokous on koollekutsuttu asianmukaisesti ja kokouskutsu on toimitettu määräajassa.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.