Tarkastuslautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.