Tarkastuslautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kunnan sopimukset Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa

RUSDno-2024-88

Perustelut

Tarkastuslautakunta on pyytänyt keskushallinnolta ja tekniseltä toimelta tietoja kunnan nykyisistä sopimuksista Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa erityisesti kiinteistöihin liittyen.

Ehdotus

Merkitään selvitykset sopimuksista tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.