Tarkastuslautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja toimitetaan sähköisesti tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sekä allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 

Päätös

Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla ja allekirjoitetaan sähköisesti tarkastuksen jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Laine ja Jorma Rand.