Tarkastuslautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Toimintakertomus 2023

RUSDno-2024-86

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen toimintakertomuksessa esitetään kalenterivuoden tavoitteiden toteutuminen sekä kerrotaan toiminnan sisältöä ja olennaiset muutokset.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle sen hyväksymistä.

Päätös

Tilintarkastuksen laskutuksen jaksottuminen johti talousarvion alittumiseen. 

Tarkastuslautakunta hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 sekä päätti esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle sen hyväksymistä.