Tarkastuslautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ympäristötarkastajan katsaus

RUSDno-2024-87

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu ympäristötarkastaja Marika Karulinna kertomaan ympäristönsuojeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista. 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee ympäristötarkastajan katsauksen tietoonsa. 

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.