Tarkastuslautakunta, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kokous on koollekutsuttu asianmukaisesti ja kokouskutsu on toimitettu määräajassa.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.