Tarkastuslautakunta, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puiheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:53.