Tarkastuslautakunta, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä keskustelun käydyksi. 

Päätettiin lisätä tulevien kokousten uudeksi pykäläksi "Tietopyynnöt".