Tarkastuslautakunta, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja toimitetaan sähköisesti tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sekä allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Nurminen ja Jorma Rand.