Tarkastuslautakunta, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Seuraava kokous

Ehdotus

Päätetään seuraavasta kokouksesta.

Päätös

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 17.1.2023 klo 17 ja kutsua kokoukseen kirjanpitäjä Tuija Virtanen kertomaan osaltaan sisäisen laskutuksen nykyisistä prosesseista.