Tarkastuslautakunta, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Sidonnaisuusilmoitukset

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle on kuntalaissa säädetty tehtäväksi kuntalain 84 §:ssä mainittujen sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vienti valtuustolle tiedoksi.

Lähtökohtaisesti jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja sen oikeellisuudesta, mutta tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuudet ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestä ja vaalikelpoisuusesteistä asioista päätettäessä. 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten ajantaisaisen tilanteen.

Päätös

Merkittiin sidonnaisuusilmoitusten ajantasainen tilanne tietoon. 

Päätettiin perehtyä seuraavassa kokouksessa sidonnaisuusrekisterin kokonaiskustannuksiin.