Tarkastuslautakunta, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Tarkastustoimen 2022 talouden toteuma ja lisämäärärahan tarve

Perustelut

Tarkastustoimen talouden toteuma 15.11. mennessä on ollut 17 935 € ja mukautetun talousarvion mukainen budjetti 16 066 €. Ylitys on tähän mennessä 1 847 €.

Ylityksiä on tullut erityisesti henkilöstökuluissa johtuen kevään 2022 tiiviistä kokoustahdista, ICT-palveluissa johtuen siirtymisestä CaseM kokousjärjestelmään sekä kalustohankinnoissa johtuen tietoturvallisten muistitikkujen hankinnasta lautakunnan jäsenille.

Arvio loppuvuoden kuluista on noin 1 300 €.

Arvio loppuvuoden kuluista ja näin ollen lisämäärärahan kokonaissumma tarkentuu vielä ja toimitetaan lautakunnan jäsenille mahdollisimman pian.

 

 

Ehdotus

Tarkastuslauta merkitsee 2022 talouden toteuman ja arvion koko vuoden toteutumasta tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2022 talousarvion muuttamista ja 3 147 € lisämäärärahan myöntämistä tarkastustoimelle.

Päätös

Tarkastuslauta merkitsee 2022 talouden toteuman ja arvion koko vuoden toteutumasta tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2022 talousarvion muuttamista ja 4 000 €:n lisämäärärahan myöntämistä tarkastustoimelle.

Ylitys johtuu esittelytekstissä mainitun ohella tilintarkastuksen laskutuksen jaksottumisesta.