Tekninen lautakunta, kokous 10.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Ruskon kunnan sähkölaskun muodostuminen

RUSDno-2022-637

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunta on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä Yrittäjäin Sähköhankinnan kanssa, joka on kilpailuttanut kunnan sähkösopimukset. Samassa sopimuksessa on myöskin naapurikuntia. Tekniset palvelut on pyytänyt selvitystä miten Ruskon kunnan sähköhinta muodostuu.

Sähköä suojataan sekä yhteispohjoismaisen systeemihinnan, että Suomen aluehintaeron osalta. Yhteispohjoismainen systeemihinta on yksinkertaistaen nord pool alueen keskihinta. Sähkönkäyttöalueiden hinnat kuitenkin eroavat toisistaan siirtoyhteyksien rajallisuuden vuoksi ja näin ollen muodostuu aluehintaeroja. Koska alueiden hintoja verrataan tuohon systeemihintaan, voi aluehintaero olla joko negatiivinen (laskutushintaa alentava) tai positiviinen (laskutushintaa nostava).

Loppuvuoden 2022 aikana suojasimme 60 % sähkön systeemihinnasta ja 40 % Suomen aluehintaerosta. Kiinnityksiä täydennettiin kuluvan vuoden aikana vielä nostamalla hyvinä markkinahetkinä toisen ja kolmannen kvartaalin systeemikiinnitysosuutta 20 %:lla.

Ensi vuodeksi kunnilta on suojattu 80 % sähkön systeemihinnasta ja 40 % Suomen aluehintaerosta.

Budjettihintaa ennustaessa ensi vuoden osalta vaikeudeksi tulee se, että Suomen aluehintaerolla ei käytännössä käydä kauppaa futuurimarkkinalla ollenkaan, joka on johtanut siihen, että noiden tuotteiden hintaa on nostettu radikaalisti ylöspäin korkeilla myyntitarjouksilla (päätöskurssi löytyy aina osto- ja myyntilaidan puolivälistä, jos kauppaa ei käydä ollenkaan). Näin ollen markkinan antama kuva talven ja ensi vuoden aluehintaerosta on jossain määrin epärealistinen. Markkina ennustaa keskimäärin yli kolmenkympin aluehintaeroa ensi vuodelle, kun taas puolueettomat analyysitalot ennakoivat nollan tuntumassa pyörivää aluehintaeroa. Alemmassa kaaviokuvassa ennuste on laskettu suoraan noista perjantain päätöskursseista, joten siellä on aluehintaeron osalta reilusti tuota riskilisää.

Ensi vuoden osalta keskimääräinen ennustettu laskutushinta markkinan laitoja käyttäen olisi 98 €/MWh. Mikäli aluehintaero toteutuisi samassa lukemassa kuin tänä vuonna toistaiseksi (91 €/MWh) tulisi ensi vuoden ennustetuksi keskilaskutushinnaksi 83 €/MWh. Vuoden 2024 osalta keskilaskutushinnan ennuste on tällä hetkellä 79 €/MWh.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan