Tekninen lautakunta, kokous 10.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Talousarvio 2023

RUSDno-2022-479

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta keskustelee vuoden 2023 talousarvion laatimisesta ja aikataulusta.

Tekninen johtaja esittelee talousarvion lähtötiedot.

Oheismateriaalina on vuoden 2023 talousarvio-ohje ja hallituksen 6.6.2022 hyväksymän alustava kehys.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja on laatinut talousarvion vuodelle 2023 kunnanhallituksen esittämän prosessikaavion mukaisesti.

Talousarvioesitys esitellään kokouksessa. Esitys on pohja myös 12.9.2022 olevassa talousarvioseminaarissa.

Tekninen lautakunta keskustelee talousarviosta ja tekee tarvittavat muutokset.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan teknisten palveluiden talousarvion 2023.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsittelee teknisen hallinnon 600, toimitilapalvelun 620 ja vesihuoltolaitoiksen 650, vuoden 2023 talousarvion tekstiosan ja mittarit, jotka ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen hallinnon 600, toimitilapalvelun 620 ja vesihuoltolaitoiksen 650, vuoden 2023 talousarvion tekstiosan ja mittarit.

Päätös

päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja esittelee lautakunnalle talousarvio 2023 tämän hetkisen tilanteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan