Tekninen lautakunta, kokous 10.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Valkivuoren kunnallistekniikan 3. vaiheen rakentaminen, Raportti 4

RUSDno-2022-636

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Valkiavuoren 3- vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan.

Työmaatilanne:

- 39/2022 Taulakujan louhinnat valmiit. Tulustie massanvaihto aloitettu

- 40/2022 Massanvaihto jatkuu

- 41/2022 Massanvaihto jatkuu, pintamaakasat ajettu pois Tulustieltä

- 42/2022 Massanvaihto valmis putkilinjojen avaus aloitetaan.

- 43/2022 Putkilinjojen kaivuu käynnissä.

Läjitysalueena käytetään vanhaa seuraintalon monttua, johon on saatu ympäristöviranomaisen lupa. Täytöstä on tehty suunnitelma, joka on hyväksytty. Monttu on pohjalta esitäytetty soralla.

Maanajo on käynnissä ja montun muotoilu tehdään kunnan omana työnä.

Työmaa on myöhässä noin 2 kk. Urakkasopimuksen mukainen valmistuminen 19.11.2022. Tilaaja on esittänyt urakoitsijalle huolensa työmaan aikataulusta ja urakoitsija on lisännyt kalustoa työmaalle.

Työmaakokous 5 on pidetty 27.10.2022 pöytäkirja esitellään tarvittaessa kokouksessa.

TMK 6 pidetään 21.11.2022 klo 10.00.

Taloustilanne: Laskutustilanne on sama kuin 31.8.2022 on 57 250,00 eli 13,5 % kokonaissummasta.

Ruskon kunta on pyytänyt lisätyötarjouksen purkulinjan muutoksesta. Lisätyötarjouspyyntö sisältää purkuputken siirron lisätyön ja hyvityksen suunnitelman mukaisen työn vähenemisestä. Muutos tehdään, jotta yksityisen maanomistajan maalta ei tarvitse kaataa isoja puita. Lisätyötarjousta ei ole vielä saatu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan