Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Teknisten palveluiden toiminnasta tiedottaminen

RUSDno-2020-574

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja esittelee tämän hetken koronatilanteen vaikutuksia teknisissä palveluissa, sekä poikkeus toimenpiteitä, joita on tehty, sekä vaikutuksia toimialaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti