Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Valtuustoaloite koirapuiston rakentamisesta

RUSDno-2020-576

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon työväen yhdistys on tehnyt valtuustoaloitteen koirapuiston rakentamisesta Ruskolle. Aloite on oheismateriaalina

Tekninen lautakunta on kokouksessa 23.9.2020 § 95 keskustellut koirapuiston sijoittamisesta Paasniitun lähiliikunta-alueen yhteyteen.

Oheismateriaalina on kartta suunnitellusta koirapuistoalueesta, joka on lisätty Paasniitun lähiliikunta alueeseen teknisen lautakunnan syyskuisen kokouksen keskustelujen pohjalta.

Koirapuiston aidan kustannukset ovat noin 16 000 euroa, ja tämän lisäksi tarvitaan jonkin verran valaistuksen tehostamista alueella.Kokonaiskustannusarvio on noin 20 000€

Hankkeessa 8410 Paasniitun lähiliikunta-alueen parantaminen on investointimenoja varattu 100 000 €, joka sisältää urheilurakentamista ja kuntoportaat alueelle. Hanketta priorisoi hyvinvointilautakunta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta esittää hyvinvointilautakunnalle aloitteen hyväksymistä ja esittää koirapuiston rakentamista suunnitelmissa esitetyllä tavalla. Hyvinvointilautakunta päättää hankkeen aikataulusta ja toteutuksesta.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti