Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

§ 67 Aloite Vahdontien kevyeen liikenteen väylän kunnostamisesta

RUSDno-2021-359

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

 

Kokoomus on tehnyt valtuustoaloitteen. Vahdontie-Valkiavuorentien ja Vahdontien – Inkistentien risteykseen saakka tulee Vahdolta pyörätie. Pyörätien päällyste on heikossa kunnossa täynnä uria. Tie vaatisi uuden pällysteen. Pyörällä ajaminen on epämiellyttävää ja saattaa rikkoa pyörän syvien urien takia. Tällä hetkellä osa fillaristeista ajelee Vahdontietä muun liikenteen joukossa, joka aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että Vahdontien ja sen pyörätien ylläpito kuuluu ELYlle. Tekninen lautakunta toimittaa aloitteen Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

Aloite katsotaan käsitellyksi.