Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

§ 66 Aloite matonpesupaikan vedenkäytön rajoittamisesta

RUSDno-2021-358

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon demarit on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa veden käyttö muuttuu aikaperusteiseksi ja olisi öisin suljettuna. Perusteluna on nuorison ilkivalta yöaikoina. Aloite on liitteenä.

Ruskon matonpesupaikoilla veden kulutus on noin 400 m3 kesässä. Ylimääräinen vesi johdetaan ojiin, eikä jätevesiverkostoon. Kunnan puhtaan veden tuotantokulut ovat pienet ja aikajärjestelmän rakentaminen on kallista (5000 - 8000€), eikä näin ollen ole järkevää.

Nykytilanteessa ei ole mielekästä panostaa kalliiseen järjestelmään, koska euroina ilkivalta osuus on niin pientä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei taloudellisesti ole järkevää panostaa matonpesupaikkojen aikajärjestelmän rakentamiseen.

Aloite katsotaan käsitellyksi.