Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

§ 63 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 3

RUSDno-2021-357

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. toukokuun tiedote on oheismateriaalina.

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne: Sokkelielementtien asennus on tehty, Pohjalaatan raudoitus ja valu on tehty, 1. krs seinäelementtien asennus on tehty, 1. krs ontelolaattojen saumavalu on käynnissä

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

Työmaakokous pöytäkirja 2 esitellään tarvittaessa kokouksessa, ja lähetetään lautakunnan/kh:n jäsenille etukäteen tutustuttavaksi.

TMK 3 pidetään 22.6.2021 klo 13.00

Ohjausryhmä on kokoontunut 25.5.2021 ja seuraava kokoontuminen on 8.6.2021

Lisä ja muutostyöt, jotka olivat ohjausryhmän käsittelyssä

Tarjous 3 Korkoepäselvyydet rak- ja ark-kuvissa, pyydetään lisäselvityksiä ja neuvotellaan suunnittelijoiden kanssa. Neuvottelut jatkuvat                   

Taloustilanne: Taloustilanne ei ole muuttunut edellisestä raportista. Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 3.6.2021 on 237 750,00 eli 9,3 % kokonaissummasta. Lisätyöt ovat käsitelty 19.5.2021 ohjausryhmässä, eikä ole vielä lisätyölaskutusta, 19.5.2021 hyväksytyt lisätyölaskut ovat seuraavassa raportissa. 10.6.2021 päivitetty tilanne esitellään kokouksessa.

Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden talousraportointi lisätään jatkossa liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi