Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

§ 69 Teknisen lautakunnan jäsenten muissa asioissa vuonna 2021 esille ottamat asiat

RUSDno-2021-362

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan jäsenten muissa asioissa vuonna 2021 esille ottamat asiat esitellään kokouksessa

 

Tekninen johtaja esittelee oheismateriaalina olevan listan

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi