Tekninen lautakunta, kokous 10.6.2021

§ 68 Teknisen talousarvio 2022

RUSDno-2021-360

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan talousarviota, uuden lautakunnan työn helpottamiseksi.

600 Tekniset palvelut. Tekninen hallinto, sekä julkisten alueiden hoito, sekä teiden kunnossapito. Metsät ja hulevesiasiat kuuluvat myös teknisten palveluiden alle. Metsänmyyntitulot 2022 on noin 200000€

620 Toimitilapalvelut. Kunnan kiinteistöjen ylläpito ja ruokapalvelut. Talousarvio on saneerauskohteiden osalta avattu aputaulukoilla uudella tavalla ja kohteet on avattu kunnossapito-ohjelman PTS suunnitelman mukaisesti. Teknisten palveluiden käyttötalouteen lisätään päiväkotien tarpeiden mukaisesti parannuksia ja sekä myös koulujen osalta. Muiden hallinto kuntien tarpeet nostaa teknisten käyttötaloutta.

Työnjohtoon tulee saada lisäresurssia, jotta raportointi, kilpailutus sekä työnjohto pystytään hoitamaan. 2021 isoja investointihankkeita ovat Hujalan klv ja Maunun koulun laajennus ja saneeraus, jotka vievät paljon muutenkin vähäistä resurssia

Kohta 620 tulee huomioida vuonna 2020 tehdyt korjausvelkaleikkaukset, jotka olivat noin 400000€. Talousarvio tulisi rakentaa tilinpäätös 2019 pohjalta, koska 2020 budjetti on teknisen osalta liian alhainen, tärkeitä kohteita jää toteuttamatta ja ongelmat ylläpidossa kasvavat käyttäjien tyytymättömyytenä, sekä ympäristön epäsiisteytenä. Kehittyvä kunta vaatii panostusta ylläpitoon, jotta rakennettu ympäristö  on viihtyisä ja vastaavasti asukkaat viihtyvät.

650 Vesilaitokset. Vesihuollon käyttötalouden talousarvio tarkentuu osavuosikatsauksen jälkeen.

690 Palo- ja pelastustoimi. Palo- ja pelastustoimen talousarvio perustuu aluepelastuskeskuksen kuntaosuuksien maksujen mukaan

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta saattaa talousarvion pohjatiedot uuden lautakunnan tietoon