Tekninen lautakunta, kokous 11.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Karhukallion päiväkodin kilpailutus

RUSDno-2024-11

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnassa on käynnistetty selvitys Karhukallion päiväkodin jatkotoimista talvella 2022. Karhukallio hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan edustaja, teknisen lautakunnan edustaja, kunnanhallituksen nimeämät edustajat, Karhukallion johtaja, varhaiskasvatusjohtaja, tekninen johtaja ja kunnaninsinööri sekä esittelijänä rakennuskonsultti. Ohjausryhmä on aloittanut toimintansa 8.12.2022. Ohjausryhmä on esitellyt ajatuksiaan ja saanut ohjausta suoraan kunnanhallitukselta. Hankkeen käynnistyessä vertailtiin tämänhetkistä tilannetta ja kustannuksia, jotta saatiin vertailuarvo saneerauksen ja uudisrakentamisen välille. Ryhmän tarkoitus oli selvittää vaihtoehtoja, miten jatketaan ja minkälaisella sisällöllä hanketta lähdetään viemään eteenpäin. 

Selvitysten jälkeen päädyttiin uudisrakennushankkeen kannalle ja hankkeen kilpailutusmuodoksi valittiin kilpailullinen neuvottelumenettely. Talousarviossa on uudishankkeeseen varauduttu. Hankeryhmää täydennettiin kilpailutus asiantuntijalla. Ilmoittautumiset kilpailutukseen pyydettiin kesällä 2023 ja ehdokkaat pisteytettiin, jonka perusteella valittiin viisi ehdokasta mukaan varsinaiseen neuvotteluvaiheeseen. Neuvotteluvaiheessa tarjokkaat esittivät ratkaisuja jotka tulisi ottaa huomioon varsinaisessa kilpailutuksessa. Neuvottelukierroksia käytiin aluksi yksi yhteinen kunnan tavoitteita tiedottava yhteinen neuvottelu, jonka jälkeen vielä kaksi, kunkin urakoitsijan kanssa ja lisäksi neljäs neuvottelukierros käytiin kommentointien perusteella ja tarvittaessa teamsin välityksellä.

Näiden neuvotteluiden tulosten perusteella on laadittu hankinta-asiakirjat, joiden perusteella hanke toteutetaan KVR urakkana parhaan tarjoajan kanssa. Asiakirjat on laadittu siten että eri osa-alueita pisteytetään, ja näiden perusteella valitaan Ruskon kunnalle sopivin päiväkoti, jonka voittaja tarjoaja toteuttaa sopimuksen mukaisesti. Ohjausryhmä käsittelee lopulliset tarjousasiakirjat 11.1.2024, jonka jälkeen asiakirjat julkaistaan Cloudia järjestelmässä viidelle jo valitulle tarjoajalle. Tarjousten jättöaika 12.2.2024 klo 12.00, jonka jälkeen tarjoukset avataan nimettöminä ja pisteytetään. Pyydetään mahdolliset tarkennukset tarvittaessa. 

Ruskon kunnan hallinto-ohjesäännön mukaisesti urakoitsijavalinnan tekee tekninen lautakunta ja sopimuksen allekirjoittavat teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja toimialajohtaja.

14.2.2024 kello 17.00 on kutsutaan paikalle opvan, teklan ja kunnanhallituksen edustajat, joille esitellään kilpailutuksen tulokset, voittanut suunnitelma ja tarjoushinta. Esittelyn jälkeen tekninen lautakunta kokoontuu ja tekee urakoitsija valinnan. Pykälä allekirjoitetaan kokouksessa. Valintapäätöksen julkaisun jälkeen päätös on vain asianomistajille julkinen ja siitä alkaa 14 päivän valitusaika. Valitusajan jälkeen allekirjoitetaan sopimus, jonka jälkeen koko hankinta muuttuu julkiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti