Tekninen lautakunta, kokous 11.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2024

RUSDno-2024-8

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Valtuusto on päätöksellään 11.12.2023 § 78 hyväksynyt Ruskon kunnan talousarvion vuodelle 2024. Talousarvion pohjalta tehtävillä käyttösuunnitelmilla toimialat jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Teknisten palveluiden toiminnan osalta käyttösuunnitelma noudattaa pitkälti talousarvion rakennetta. Suunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.

Teknisissä palveluissa on hankintapäätösten viranhaltija hankintaraja 15 000 € on liian alhainen tällä hetkellä, koska tarjousten voimassaolo, sekä käytännön päätösten viivästyminen jarruttaa hankkeiden etenemistä. Suurin osa viranhaltijan hankintapäätöksistä on kuitenkin jo talousarviovaiheessa käsitelty ja päätös on vain muodollinen. Viranhaltijapäätöksen hankintaraja tulisi olla 30 000 € teknisissä palveluissa. Lautakunta voi päätöksellään luovuttaa päätösvallan viranhaltijalle. Lautakunnalla on kuitenkin aina otto-oikeus viranhaltijapäätöksiin ja mahdollisuus ottaa päätökset omaan käsittelyyn. Sama käytäntö on ollut teknisissä palveluissa jo vuoden 2023.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä alaisensa toiminnan osalta käyttösuunnitelman vuodelle 2024 oheismateriaalin mukaisena.

Tekninen lautakunta päättää myöntää viranhaltijapäätösten hankintarajaksi 30 000€ 31.12.2024 asti. Jos hankintaa ei ole käsitelty talousarviovaiheessa, lautakuntaa tiedotetaan sähköpostitse ennen päätöksen tekemistä.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti