Tekninen lautakunta, kokous 11.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Teknisten palveluiden riskienhallintasuunnitelma

Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) § 6