Tekninen lautakunta, kokous 13.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Maunun koulun laajentamisen ja saneerauksen raportointi 8

RUSDno-2022-10

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Joulukuun tiedote on oheismateriaalina.

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne:

  • 1. ja 2. vaihe on luovutettu
  • 3. vaiheen purkutyöt alkavat
  • Kalusteasennukset omana työnä on käynnissä
  • Lisätöiden viimeistelyä

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti. 1. ja 2. vaiheen luovutus on ollut 16.12.2021, jonka jälkeen alkoi omana työnä kalustaminen, jotta tilat ovat käyttökunnossa kevätlukukauden alkaessa.

Työmaakokous pöytäkirja 8 esitellään tarvittaessa kokouksessa.

TMK 8 pidetty 29.11.2021, TMK 9 pidetään 31.1.2022 klo 13.00. Osaluovutus katselmus pidettiin 17.12.2021.

Ohjausryhmä on kokoontunut 21.12.2021

Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä ja hyväksytty

LMT 34 Tilattuja lisätöitä tilassa 210 (opettajien huone)

LMT 35 Palohälytyspisteiden, tilatietojen ja rännisulatusten ohjelmoinnit

LMT 36 Vanhan IV-koneen uusi sälepelti sekä palopeltien hyvitykset

LMT 42 Vaiheen 2 vanhojen puutteellisten palokatkojen teko

LMT 43 Pääkellon mallimuutos, jossa välituntisoitto

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 2.1.2022 on 1 754 750,00 € eli 68,7 % kokonaissummasta.

Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus 1.2.2022 on 77 507,02 eli 3,03 % urakkasummasta.

Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 2.1.2022 on 378 869,11

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti