Tekninen lautakunta, kokous 13.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma 2022

RUSDno-2022-12

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Valtuusto on päätöksellään 29.11.2020 § 88 hyväksynyt Ruskon kunnan talousarvion vuodelle 2022. Talousarvion pohjalta tehtävillä käyttösuunnitelmilla toimialat jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi sekä asettavat tarkennetut tavoitteet. Teknisten palveluiden toiminnan osalta käyttösuunnitelma noudattaa pitkälti talousarvion rakennetta. Suunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä alaisensa toiminnan osalta käyttösuunnitelman vuodelle 2022 oheismateriaalin mukaisena.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti