Tekninen lautakunta, kokous 14.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Teknisten palveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2023

RUSDno-2024-131

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin edellisvuosia kevyemmin, jotta saatiin vastaajamäärää nostettua. Kysymyksiä vähennettiin, jotta kysymysaika saatiin lyhyemmäksi.

Vastauksia haettiin kriittisiin kohtiin ja pyrittiin saaman myös sanallisia palautteita, jotta pystytään kehittämään teknisten palveluiden toimintaa.

Hankalat keliolosuhteet keväällä ja loppuvuonna ovat vaikeuttaneet kunnossapidon tavoitteiden ja kustannustason tasapainon hallintaa.

Oheismateriaalina kyselyn tulokset graafisina. Avoimet vastaukset esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asiakastyytyväisyyskyselyn tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti